Kosmologian alkulähteillä

Korjauksia Kosmologian alkulähteillä (Pekka Teerikorpi, 2019, Ursa) -kirjaan

s. 84 ensimmäisen kappaleen viimeisestä virkkeestä on jäänyt pois lauseke πr3. Koko virke kuuluu näin: ”Sen euklidinen kaava on tunnetusti neljä kolmasosaa lausekkeesta πr3, mutta palloavaruudessa se on pienempi ja hyperbolisessa suurempi.”

Kosmologian alkulähteillä Ursan kirjakaupassa