Markku Poutanen

Satelliittipaikannus

29,00 39,00 

Satelliittipaikannus kertoo kattavasti paikannuslaitteiden toimin­nasta, järjestelmistä, koordinaateista ja laskennasta.

Satelliittipaikannus kertoo kattavasti paikannuslaitteiden toimin­nasta, järjestelmistä, koordinaateista ja laskennasta. GPS on jo lähes jokaises­sa älypuhelimessa, mutta miten satel­liittipaikannus toimii ja miten uusia pai­kannusjärjestelmiä käytetään? Tarkka ja luotettava paikkatieto on yhä keskei­semmässä asemassa niin maankäytön suunnittelussa, itseohjautuvassa liiken­teessä kuin mannerlaattojen liikkeiden seurannassakin.

Satelliittipaikannus on yliopistotason oppikirja, josta riittää luettavaa myös kaikille muille paikannuksesta ja glo­baaleista paikannusjärjestelmistä kiin­nostuneille ja niitä työssään käyttäville. Erityinen huomio on kiinnitetty satelliitti­paikannuksen käyttöön Suomessa ja suomalaisiin koordinaattijärjestelmiin.

Professori Markku Poutanen on työs­kennellyt GPS­-paikannuksen parissa 1980-­luvun lopulta lähtien ja opettaa aihetta yliopistossa. Hän on ollut mää­rittelemässä ja luomassa nykyisiä Suomessa käytettäviä koordinaatti­järjestelmiä ja on Euroopan koordi­naattijärjestelmiä käsittelevän EUREF-komission puheenjohtaja.

Korjauksia kirjaan

 

Satkoodquitaksipolina
Paino 0,794 kg (kilogramma)
Mitat 24 × 20,5 × 1,5 cm (senttimetri)
Valitse normaalihinta / Ursan jäsenhinta

,

ISBN

Julkaisija

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry

Julkaisusarja

Ursan julkaisuja 152

Kirjastoluokka

52.6

Painovuosi

2016

Sidonta

Sivumäärä

Tekijä

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry

Ursa on Suomen suurin tähtitieteellinen yhdistys. Välitämme tietoa tieteestä ja tarjoamme selkeän ja asianmukaisen käsityksen maailmankaikkeudesta. Ursan jäsenet ovat kaikenikäisiä tiedonjanoisia ihmisiä ympäri Suomen.

Ursa julkaisee Tähdet ja avaruus -lehteä sekä tietokirjoja tähtitieteestä ja sen lähitieteistä. Hyvälaatuiset kaukoputket ja tähtikiikarit saat jäsenenä edullisemmin Ursan myymälästä. Tietämättömyyttä, toivottomuutta ja tylsistymistä vastaan tarjoamme kursseja, esitelmiä, kerhoja ja leirejä sekä Kaivopuiston tähtitornilla tähti- ja aurinkonäytöksiä.

>> Uskalla tietää, liity Ursaan.